085 - 077 78 50

Coronamaatregelen: NOW

20 januari 2021

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid meerdere regelingen en steunpakketten opgezet om ondernemers te helpen. Wat zijn de lopende regelingen en steunpakketten op dit moment? In dit blog gaan we in op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die minder omzet hebben door de coronacrisis. De NOW 3 is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden en wordt uitgevoerd door het UWV. De voorwaarden van de NOW 3 zijn anders dan die van de NOW 2. Zo is de korting bij bedrijfseconomisch ontslag verdwenen en is er een inspanningsverplichting voor werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Helpt u als werkgever uw medewerkers niet bij de zoektocht naar een nieuwe baan, dan volgt een korting van 5% op de NOW-uitkering.

·      Subsidieblok 2 is open van 15 februari tot en met 14 maart 2021. Na goedkeuring, ontvangt u een voorschot van 80% in 3 termijnen.

·      Subsidieblok 3 is open van mei tot en met juni 2021. U maakt aanspraak op deze subsidie als u minimaal 30% omzetverlies hebt.

U dient binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend de vaststelling van de subsidie aan te vragen. Na afloop van de subsidieperiode moet u een definitieve opgave van de omzetdaling indienen. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag, is hierbij een accountantsverklaring nodig.

De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet u als aanvrager inzage geven in deze administratie als daarom wordt gevraagd. 

Ivendi kan u bij dit gehele traject van NOW voor u verzorgen door het op tijd aan te vragen en tijdig te verwerken, zodat u alles op tijd binnen heeft. Belt u daarvoor met Dirk de Vries: 085-0777850.

Benieuwd wat Ivendi voor u kan betekenen?

Contact opnemen
Ivendi

Pompmolenlaan 19c
3447 GK Woerden
085 - 077 78 50

Algemene voorwaarden

Copyright © Ivendi  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud  |  Marketing: MyMarCom