085 - 077 78 50

Coronamaatregelen: Tozo

15 januari 2021

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid meerdere regelingen en steunpakketten opgezet om ondernemers te helpen. Deze maand komen we met een aantal blogs die ingaan op de lopende regelingen en steunpakketten op dit moment, te beginnen met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3

Zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op de Tozo. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Hierover volgt nog informatie.

Inkomensondersteuning

De regeling vult onder meer het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum. Hierbij telt het inkomen van de partner mee. De inkomensondersteuning is een gift en u hoeft deze in principe niet terug te betalen, behalve als uw inkomsten uit de onderneming toch hoger waren dan vooraf is aangegeven. Tozo 3 is nog aan te vragen zonder vermogenstoets. Die toetst komt wel bij de Tozo 4. De Tozo geldt vanaf de eerste van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Dient u een uitkeringsaanvraag in op 15 januari 2021, dan kunt u deze met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Lening bedrijfskapitaal 

De Tozo-leningen voor bedrijfskapitaal houden in dat u tot maximaal € 10.157, - kunt lenen tegen 2% rente. De maximale looptijd is 3,5 jaar en tot 1 juli 2021 hoeft u geen rente en aflossing te betalen. De lening mag niet worden gebruikt om bestaande leningen te herfinancieren. De gemeente voert een vermogenstoets uit.

Maakt u gebruik van de uitkering levensonderhoud, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen en de hoogte van de te betalen belastingen. Wilt u weten wat de consequenties voor u zijn? Ivendi verzorgt het gehele traject voor u.  Weten wat voor u de mogelijkheden zijn om maximaal gebruik te maken van deze regeling, belt u met Dirk de Vries: 085-0777850.

Benieuwd wat Ivendi voor u kan betekenen?

Contact opnemen
Ivendi

Pompmolenlaan 19c
3447 GK Woerden
085 - 077 78 50

Algemene voorwaarden

Copyright © Ivendi  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud  |  Marketing: MyMarCom