085 - 077 78 50

Is een testament opstellen echt nodig?

24 februari 2020

Nadenken over nalatenschap. We doen het liever niet. Maar toch is dit erg belangrijk. Zonder testament regelt de wet namelijk wie uw erfgenamen zijn. De langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner ontvangt al uw bezittingen. Maar u beslist toch zeker liever zelf wat er na uw overlijden met uw vermogen gebeurt?

Waarom een testament opstellen?

Door een testament op te stellen, bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Over wie wordt uw vermogen verdeeld? En wat gebeurt er met uw waardevolle sieraad of collectie kunstvoorwerpen? U beslist. Daarnaast kunt u uw vermogen veiligstellen voor uw kinderen indien er sprake is van een tweede huwelijk. En dat zijn niet de enige voordelen van het opstellen van een testament.

Wanneer uw partner na uw overlijden naar een verzorgingshuis gaat, moet hij of zij een maandelijkse eigen bijdrage betalen. In een testament kunt u vastleggen dat uw kinderen hun erfenis kunnen opeisen zodra de andere ouder naar een verzorgingshuis gaat. Uw partner betaalt in dat geval minder zorgbijdragen.

U kunt ook invloed uitoefenen op de erfbelasting door een testament op te stellen. Wanneer uw vermogen bijvoorbeeld voornamelijk in uw huis zit, is het lastig voor uw partner om de erfbelasting voor uw kinderen te betalen. Met een testament kunt u de erfdelen zo inrichten dat er pas erfbelasting betaald moet worden wanneer beide ouders overleden zijn. Tegen die tijd kunnen uw kinderen de opbrengst van uw huis daarvoor gebruiken.

Wanneer een testament opstellen?

Vaak krijgt u tijdens een belangrijke verandering in uw leven pas te maken met de mogelijkheid om een testament op te stellen. Bijvoorbeeld wanneer u gaat samenwonen, trouwen of scheiden. Bij de geboorte van uw kind. Of bij het starten van een onderneming.

Hoe een testament opstellen?

Ivendi helpt u graag bij het opstellen van een testament. Of een levenstestament: hierin legt u vast wie beslissingen mag nemen wanneer u hier niet meer toe in staat bent. Neem gerust contact op. Dan brengen we samen uw wensen in kaart.

Benieuwd wat Ivendi voor u kan betekenen?

Contact opnemen
Ivendi

Pompmolenlaan 19c
3447 GK Woerden
085 - 077 78 50

Algemene voorwaarden

Copyright © Ivendi  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud  |  Marketing: MyMarCom