085 - 077 78 50

Financiële maatregelen vanwege het coronavirus

20 mei 2020

De overheid versoepelt de coronamaatregelen. Vanaf 1 juni mogen o.a. bioscopen, theaters en concertzalen weer open en geldt voor de horeca een maximaal aantal bezoekers van dertig. Toch houdt het coronavirus de hele wereld nog steeds in zijn greep. Veel ondernemers krijgen een financiële klap. De business neemt af of stopt misschien tijdelijk zelfs helemaal. Om ondernemers te steunen tijdens deze crisis neemt de overheid diverse maatregelen.

Financiële maatregelen voor ondernemers

Het kabinet zet zich actief in om naast onze gezondheid, ook onze banen en inkomens te beschermen. Zo is woensdag 20 mei 2020 de tweede ronde ingeluid: 13 miljard voor bedrijven en zzp’ers. Ivendi begeleidt u graag op financieel gebied door de coronacrisis heen. Daarnaast helpen we u om te kijken naar de toekomst. En proberen we samen de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. We gaan graag met u in gesprek over wat de volgende maatregelen voor u kunnen betekenen;

Verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling

Onder de WKR kan u een percentage van het totale fiscale loon van uw organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. De overheid verhoogt de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste €400.000 van de loonsom.

Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling (DGA’s)

Wanneer de crisis grote financiële gevolgen heeft voor uw organisatie, mogen u en de aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Dit geldt niet met terugwerkende kracht.

Uitstellen van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt een jaar uitgesteld tot januari 2023.

Mogelijkheid tot het vormen van een fiscale coronareserve (vennootschapsbelasting)

Vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen mogen het verwachte verlies voor het jaar 2020 ten gevolge van de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste brengen van de winst van het jaar 2019.

Versoepeling urencriterium

Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat u door de coronacrisis geen recht meer heeft op aftrek.

Overbrugging Klein Krediet Corona (KKC) maximaal lening van
€ 50.000 waarvoor de staat 95% garant gaat staan

De overheid gaat voor 95% garant staan voor €750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een financieringsbehoefte van €10.000 tot €50.000. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen tot maximaal €50.000.

Advies nodig?

Benieuwd welke maatregelen op uw situatie van toepassing zijn? En of het verstandig is om hier gebruik van te maken? Ivendi adviseert en verzorgt het gehele traject: van aanvraag tot eventueel bezwaar indien regelingen niet worden gehonoreerd. Uiteraard is het wel noodzaak dat uw zakelijke administratie op orde is. Hier kunnen we u ook bij helpen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Benieuwd wat Ivendi voor u kan betekenen?

Contact opnemen
Ivendi

Pompmolenlaan 19c
3447 GK Woerden
085 - 077 78 50

Algemene voorwaarden

Copyright © Ivendi  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud  |  Marketing: MyMarCom